คุณชนกคลินิกทันตกรรม เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคลินิกที่ให้บริการทันตกรรมครบวงจรที่มีมาตรฐานสูงระดับนานาชาติ สามารถให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อนโดยทันตแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร


จนถึงปัจจุบัน “ คุณชนกคลินิก “ ได้เปิดดำเนินการแล้วกว่า 28 ปี เรายังคงมุ่งมั่นในการให้บริการตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็ได้ขยายบริการให้เป็นคลินิกทันตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม ปัจจุบันเรามีพื้นที่ให้บริการกว่า 300 ตารางเมตร มีห้องประชุมสัมมนา ยูนิตทันตกรรมที่ทันสมัยและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย เครื่อง x-ray 3 มิติคุณภาพสูงสำหรับงานทางทันตกรรมซึ่งสามารถตรวจทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้าเพื่องานด้านศัลยกรรมช่องปาก การจัดฟันแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันและการผ่าตัดเพื่อแก้ไขขากรรไกรและใบหน้า งานทันตกรรมรากเทียม รักษารากฟัน การใส่ฟันรวมทั้งการบูรณะฟันและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอื่น ๆ

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05

บริการของเรา

ทันตกรรมรากเทียม

คุณชนกคลินิกมีประสบการณ์ในการให้บริการทันตกรรมรากเทียมโดยทันตแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมและทันตกรรมประดิษฐ์ แก้ไขและเสริมสร้างกระดูกขากรรไกรเพื่อการฝังรากเทียม

รวมทั้งการออกแบบฟันปลอมที่ยึดด้วยรากเทียมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะราย ตลอดจนติดตามผลการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานรากเทียมได้เป็นเวลานาน

ทันตกรรมจัดฟัน

คุณชนกคลินิกมีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟันที่พร้อมให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันทั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียว และการจัดในรายที่มีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างหรือทั้งสองส่วนและจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขร่วมกับการจัดฟัน

เพื่อให้ได้โครงหน้าที่สมส่วนร่วมกับการสบฟันที่ดี มีเครื่องมือจัดฟันที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย

ศัลยกรรมช่องปาก

เรามีความพร้อมในบริการด้านศ้ลยกรรมช่องปากและขากรรไกร เช่นเช่นการถอนฟัน  ผ่าตัดถอนฟันคุด  โรคของเนื้อเยื่อช่องปากและกระดูกขากรรไกร

เช่นถุงน้ำ (cyst)  เนื้องอก  โรคของต่อมน้ำลาย  ข้อต่อขากรรไกร  ความผิดปกติบริเวณใบหน้าและขากรรไกร  ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง

รักษาครอบรากฟัน

เราให้ความสำคัญในการรักษาฟันที่ประสาทฟันอักเสบเพื่อเก็บฟันไว้ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันปกติมากที่สุดโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์

ทันตกรรมบูรณะ

ให้บริการบูรณะฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันให้มีรูปร่างฟันที่สวยงามเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย  รักษาโรคเหงือก  ใส่ฟันปลอม 

รวมทั้งการฟอกสีฟันเพื่อให้ฟันขาวด้วยวิธีการให้ผู้ป่วยเคลือบเองที่บ้านและด้วยเครื่องฟอกสีฟัน ซึ่งสามารถทำการฟอกสีฟันให้ขาวได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีของเรา

คุณชนกคลินิกได้นำดิจิตัลเทคโนโลยีมาใช้ร่วมในการให้บริการทางทันตกรรม โดยเฉพาะเครื่อง x-ray 3 มิติ ซึ่งให้ความแม่นยำในการวินิจโรคและความผิดปกติของช่องปากและขากรรไกร

เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมทั้งงานศัลยกรรมช่องปาก จัดฟันและทันตกรรมรากเทียม นอกจากนี้เครื่องนี้ยังสามารถถ่ายภาพใบหน้าผู้ป่วยด้วยเลเซอร์ร่วมกับx-ray เพื่อช่วยสื่อสารให้ผู้ป่วยได้เห็นความผิดปกติและเข้าใจแผนการรักษา

Dental CBCT scan

คุณชนกคลินิกมีเครื่องถ่ายภาพ X-Ray ขากรรไกรและกระดูกใบหน้รระบบดิจิทัลสามมิติ(Dental CBCT scan) และมี Laser scan ที่ทันสมัยและมีความละเอียดสูง และสามารถถ่ายภาพรูปใบหน้าของผู้ป่วยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคและการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทันตกรรมรากเทียม และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรเพื่อแก้ไขการสบฟันและใบหน้ารวมทั้งเนื้องอกและความผิดปกติอื่น ๆ ของกระดูกขากรรไกร

Zoom (Tooth whitening)

คุณชนกคลินิก ให้บริการฟอกสีฟันด้วยเครื่เง Zoom (Zoom, Philips) สำหรับการฟอกสีฟันในคลินิกโดยทันตแพทย์ การฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom เป็นที่ยอมรับในด้านการปรับสีฟันให้ขาวขึ้นได้สามถึงแปดเฉด (ผลการรักษาขึ้นอยู่กับปฎิกิริยาการตอบสองของแต่ละบุคคล)ในครั้งแรกของการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการเสียวฟันในระหว่างหรือหลังการรักษา

Intraoral Imaging system

คุณชนกคลินิกมีเครื่องถ่ายภาพ X-Ray ภายในช่องปากระบบดิจิทัล (Planmeca ProX) ที่มีความทันสมัย พร้อมตัวรับภาพความละเอียดสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา อีกทั้งผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีที่ต่ำมาก

Variety of orthodontic treament systems

คุณชนกคลินิกให้บริการการจัดฟันในหลายระบบ ทั้งระบบมาตรฐาน (metal braces/traditional braces) ระบบเซรามิก (ceramic braces) ระบบ self-ligating bracket (Empower) และ ระบบการจัดฟันชนิดใส (Invisalign)

Dental Unit

คุณชนกคลินิกเลือกใช้เก้าอี้ทันกรรม (Planmeca Sovereign and Planmeca Compact system) ที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายสำหรับคนไข้ตลอดการรักษา รวมทั้งหัวกรอที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรักษามีความนุ่มนวลและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

คุณชนกคลินิกมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกคน ห้องทำฟันที่เป็นส่วนตัว เก้าอี้ทำฟันที่ทันสมัยและสะดวกสบาย อุปกรณ์ทำฟันที่มีคุณภาพสูง ระบบฆ่าเชื้อเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธภาพ เครื่อง x-ray คอมพิวเตอร์ เราจัดเตรียมที่พักคอยที่สะดวกสบาย บริการเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น ห้องน้ำที่สะอาด Wi-Fi สำหรับการใช้งาน internet ส่วนตัว รวมทั้ง Website และ Email เพื่อการติดต่อระหว่างผู้ป่วยและคลินิก

ทันตแพทย์

รศ.นพ.ทพ. สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ

ทบ., พบ., MSc, อนุมัติบัตรทันตแพทยสภา สาขาศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า

สาขา ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า และทันตกรรมรากเทียม

ผศ. ทพ.ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

ทบ., MSc. อนุมัติบัตรทันตแพทยสภา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สาขา ทันตกรรมประดิษ์ และทันตกรรมรากเทียม

ทญ. จันทรา เศรษฐศิริสมบัติ

ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเอ็นโดดอนท์

สาขา เอ็นโดดอนท์ ( รักษาคลองรากฟัน )

ทญ. อมรรัตน์ ขำคมกุล

DDS, MSc (Endodontics)

สาขา เอ็นโดดอนท์ ( รักษาคลองรากฟัน )

ทญ. ชลญา บำรุงเรือน

ทบ., วท.ม.สาขาทันตกรรมหัถการ

สาขา ทันตกรรมบูรณะ

ทพ. ณภัทร ดำรงสิริรัช

DDS, Diplomate in Oral&Maxillofacial surgery ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า

ทพ. พิศาล สัมปทานุกูล

ทบ., วท.ม.สาขาปริทันตวิทยา

สาขา ปริทันตวิทยา รักษาโรคเหงือก

ทญ. นรินี ชินะจิตพันธุ์

ทบ., วท.ม.สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพ. สุชน พูลทอง

ทบ., วท.ม., อนุมัติบัตรทันตแพทย์สภา สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. คุณานนต์ พงศกรวาณิช

DDS, Grad.Dip.in Clin.Sc. (oral and maxillofacial surgery), Cert. in dental implant สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม

ทญ. พีรนุช ปะจายะกฤตย์  

ทบ., Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics)

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ. ทพ. พัชรา พิพัฒนโกวิท

ทบ., วท.ม.

สาขา ทันตกรรมทั่วไป

ทญ. ชิดชนก เศรษฐศิริสมบัติ

DDS, M.Phil, DClinDent (Orthodontics), MOrth (Edin)

ทันตกรรมจัดฟัน

ทญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช

DDS, Certificate in Orthodontics, Ph.D in dentistry

สาขา ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

DDS, Mphil, Cert. in Dental Implant, PhD

สาขา ปริทันตวิทยา รักษาโรคเหงือก

ติดต่อ

คุณชนกคลินิกทันตกรรม
522/69-70 ถนน อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
มือถือ: 089-202-8900
โทรศัพท์: (+66)2-246-2915 / (+66)2-246-7343
อีเมล์: contact@khunchanok.com
www.khunchanok.com
Line: khunchanok

แบบฟอร์มติดต่อ

ชื่อ (จำเป็นต้องระบุ)

ประเทศ(จำเป็นต้องระบุ)

อีเมล์ (จำเป็นต้องระบุ)

เบอร์ติดต่อ

เรื่อง

ข้อความ(จำเป็นต้องระบุ)

แนบไฟล์
(ไฟล์ได้รับอนุญาต Word Document, PDF, JPEG and PNG )


เพจเฟสบุ๊ค

แผนที่

กูเกิลแมป

การเดินทาง

คุณชนกคลินิกอยู่ริมถนนอโศก-ดินแดงใกล้สี่แยกพระราม 9 ติดธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศก-ดินแดง ท่านสามารถจอดรถได้ในซอยสงปรางค์ข้างคลินิกหรือที่จอดรถอาคารฟอร์จูนทาวน์ หรือที่เซ็นทรัลพระราม 9 นอกจากนี้การเดินทางด้วยรถใต้ดินจะสะดวกมาก ลงที่สถานี พระราม 9 ทางออก 1

© 2015 Khunchanok.com All Rights Reserved. Designed by Zoodstudio